`Ecologie, de milieu-aspecten van mode`, in: Modus. Over mensen, mode en het leven, De Balie 1990

Verschillende materialen voor kleding onder de loep met betrekking tot schadelijkheid voor het milieu. Destijds een heel nieuw thema in de mode.

‘Gezien de forse bijdrage die de kledingindustrie in het algemeen levert aan de verzieking van deze planeet en haar bewoners, zou het kortzichtig zijn `ecologie` als een voorbijgaand modeverschijnsel te beschouwen. Als trendthema maakt dit onderwerp behoeften zichtbaar van een bepaald tijdperk. Maar de daarbij horende kleurschakeringen van oceaanblauw tot kiezelsteengrijs zijn verkregen uit agressieve azoverbindingen, het smetteloos wit dankt zijn reinheid aan goor chloor en de teelt en veredeling van natuurvezels zijn doorgaans milieuvijandige praktijken waarvan etterende huidziektes nog niet eens de ergste gevolgen zijn. Inclusief de gedrukte kreten op kleding moet ecologie als trendthema daarom gelezen worden als een reeks beeldtekens die een bestaand levensgevoel tot uitdrukking brengen. De daarbij horende angsten worden geësthetiseerd en daarmee in zekere zin ontscherpt en letterlijk draagbaar gemaakt. De productie van deze beeldtekens zelf levert geen fundamentele oplossingen maar draagt op dezelfde manier tot verontreiniging bij als om het even welke andere trends.

^ Naar Boven