`Mode met een boodschap`, in: Beyond Green. Duurzaamheid & Mode, d’jonge Hond / ArtEZ Press, 2008

Het gaat om de vraag in hoeverre modeontwerpers door middel van hun werk een constructieve bijdrage kunnen / moeten leveren aan het welzijn van mens, dier en planeet. Katharine Hamnett gebruikt expliciete taal. Op haar t-shirts prijken al ruim twintig jaar lang ecologische strijdkreten. Helemaal correct. Maar een interessant ontwerp heb je daarmee nog niet.

‘Trouwens, de communicatie van de tekstuele boodschappen werkt niet eens altijd goed. CHOOSE LIFE is ook wel gelezen als een statement tegen abortus. En wie thans met PEACE of LOVE uit de nieuwe collectie op z’n borst loopt, wordt mogelijk aangezien voor een in de tijd verdwaalde hippie. Op een ander shirt is alleen een E afgebeeld. De argeloze waarnemer zal misschien eerder denken dat dit gedragen wordt door een Ellie of Edouard dan door iemand met Ecologie of Ethiek in zijn vaandel.’

^ Naar Boven